O nás

Spoločne na ceste vpred

So silným partnerom je cesta k cieľu vždy oveľa príjemnejšia 

Sme súčasťou medzinárodnej skupiny ORLEN 

Patríme do skupiny ORLEN Unipetrol, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny  ORLEN. Tá prevádzkuje zhruba tritisíc čerpacích staníc v Poľsku, Nemecku, Česku, Litve, Maďarsku, Rakúsku a na Slovensku. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2019 a patríme medzi najväčších hráčov. 

O sieti čerpacích staníc ORLEN  

Nadväzujeme na históriu značky BENZINA, ktorá vznikla už v roku 1958. Ponúkame vysoko kvalitné aditivované palivá s čistiacim účinkom EFECTA a prémiové palivá zamerané na výkon motora VERVA.  V rámci našich obchodov Stop Cafe na čerpacích staniciach ponúkame široký doplnkový predaj a kvalitné občerstvenie. Vďaka tankovacím kartám TANKARTA EASY a TANKARTA BUSINESS môžete čerpať naše palivá so zľavou.

Ekológia a kvalita

Dôležité rozhodnutie o zodpovednom podnikaní s čo najmenším dopadom na životné prostredie sme prijali už v roku 1994. Vtedy naša sieť zahŕňala 280 čerpacích staníc, ktoré však boli zastaralé a ekologicky nevyhovujúce.

Sme zodpovední. Ako voči spoločnosti, tak voči životnému prostrediu

Poskytovanie energie pre váš pohyb s minimálnym dopadom na planétu. Tak vidíme budúcnosť. 

Veríme, že tento cieľ možno dosiahnuť len zodpovedným prístupom nad rámec legislatívnych požiadaviek, ktoré vnímame ako minimálny štandard v našom odbore. 

Celá správa

IDEA - zadávanie nápadov

Naša spoločnosť je súčasťou skupiny ORLEN Unipetrol. Skupina ORLEN Unipetrol ponúka všetkým klientom, dodávateľom, inštitúciám, ale aj obyvateľom okolitých miest a obcí možnosť vložiť nápad na zlepšenie fungovania skupiny ORLEN Unipetrol. Vaše podnety budú posúdené kompetentnou osobou a o každom ďalšom kroku smerom k realizácii Vás budeme informovať. Autori a autorky najprínosnejších nápadov získajú vecné darčeky.
 
Váš nápad môžete zadať TU.