Reklamačný poriadok

Celé znenie reklamačného poriadku je k dispozícii na čerpacích staniciach a na odkaze nižšie. Na samoobslužných staniciach je k dispozícii výňatok z reklamačného poriadku. 

Reklamačný poriadok (PDF) Výňatok z reklamačného poriadku