Palivá budúcnosti

Posuňte svoju jazdu na ďalšiu úroveň

Neustále naše palivá zlepšujeme a vyvíjame. Palivá Efecta a Verva sú toho jasným dôkazom

Efecta - čistí motor efektívne

Palivá Efecta boli vyvinuté na základe najnovších výskumov a poznatkov. Spĺňajú požiadavky moderných pohonných jednotiek a sú vyrábané v rafinériách v Kralupoch nad Vltavou a Litvínove v Českej Republike.

Výsledok overený nezávislými testami 

Zamerali sme sa na čistiace účinky palív a predĺženie životnosti palivových sústav. 

Účinky máme overené motorovými skúškami v akreditovanom laboratóriu. 

Prehrať video z testov

Efecta 95

Pre automobily s benzínovými motormi
 • znižuje množstvo usadenín v motore a palivovom systéme až o 99 %*
 • udržiava palivovú sústavu v čistote 
 • chráni motor a palivovú sústavu pred koróziou 
 • posilnená mazivosť má pozitívny vplyv na spotrebu
 • minimalizuje emisie škodlivých látok

* Overené podľa metodík CEC TDG-F-113 a CEC F-05-93 v nezávislom laboratóriu SGS. 

Efecta Diesel

Pre automobily s naftovými motormi
 • vyčistí vstrekovače a obnoví výkon motora na 100 % už po 16 hodinách používania *
 • nadštandardne aditívovaná motorová nafta pre miernu klímu 
 • chráni motor a palivovú sústavu pred koróziou 
 • má pozitívny vplyv na spotrebu
 • vyššie cetánové číslo uľahčuje „studené“ štarty
 • prísady proti penivosti umožňujú pohodlnejšie a rýchlejšie tankovanie

* Overené podľa metodík CEC TDG-F-113 a CEC F-05-93 v nezávislom laboratóriu SGS. 

Čo vás o Efecte môže ešte zaujímať?

Odpovedáme na vaše najčastejšie otázky 

Koľko percent bioliehu je v palive Efecta 95?  

Efecta 95 obsahuje do 10 obj. % bioliehu.

Aké má Efecta Diesel cetánové číslo? 

Efecta Diesel má 54 jednotiek, norma STN EN 590 udáva minimálne 51 jednotiek.

Dosiahnite maximálny výkon s palivom Verva 

Prémiové palivá boli vyvinuté na základe najnovších požiadaviek konštruktérov motorov i noriem na ochranu ovzdušia. Komplexnosťou svojich účinkov patrí na Slovensku medzi najkvalitnejšie prémiové palivá. 

Verva 100

Prémiové palivo pre automobily s benzínovými motormi
 • prémiový vysokooktánový benzín vyvinutý špeciálne s cieľom zvýšiť výkon motora a znížiť trecie straty 
 • hodí se pre športový charakter jazdy vo vozidlách s vyšším kompresným pomerom, pre športové motocykle a malé športové lietadlá 
 • energia vzniknutá pri spaľovaní je ďalej efektívne využitá a tým sa znižuje množstvo spotrebovaného paliva 
 • neobsahuje klasický biolieh, ale je postavená na báze ETBE (etyltercbutyléter)
 • ETBE má priaznivý vplyv na výhrevnosť paliva, lepšiu oxidačnú stabilitu a neviaže na seba vodu, ktorá negatívne pôsobí na výkon motora a koróziu. 
 • od 1.1.2021 bol podiel ETBE navýšený a vďaka tomu sa výkonnostné parametre ešte zlepšili, po novom je vďaka tomu Verva 100 na stojanoch označená európskym značením E10. 

Verva Diesel

Prémiové palivo pre automobily s naftovými motormi
 • prémiová nafta vhodná pre vozidlá s modernými dieselovými motormi, ktoré sú vybavené technológiou Common-Rail  
 • vďaka vyššiemu cetánovému číslu uľahčuje studené štarty 
 • znižuje trecie straty 
 • umožňuje dosiahnutie plného výkonu motora a zároveň úspornejšíu prevádzku 
 • vďaka vyššej mazivosti zabezpečuje bezchybnú funkciu palivového čerpadla a vstrekovacích trysiek 
 • vďaka lepšiemu rozprášeniu paliva a efektívnejšiemu spaľovaniu znižuje dymivosť a emisie vo výfukových plynoch, teda je šetrnejšia k životnému prostrediu  
 • vďaka parametru filtrovateľnosti až do -26 ºC vás podrží i v silných mrazoch

Čo vás o Verve môže ešte zaujímať?

Odpovedáme na vaše najčastejšie otázky

Prečo sme pridali do Vervy 100 ETBE?  

ETBE sme pridali z dôvodu nutnosti plnenia sprísnených emisných limitov platných na Slovensku. Je na každom distribútorovi palív akú cestu úspory zvolí. My sme zvolili pridanie ETBE do prémiového paliva a tým sme zároveň zlepšili jeho parametre. 

Prečo je Verva 100 označená E10?  

Pretože označenie E5 a E10 nie je dané len obsahom bioliehu v palive, ale taktiež obsahom kyslíka v palive. Verva 100 je bez pridaného bioliehu, ale vďaka ETBE došlo k posunu obsahu kyslíka a preto musíme značiť E10 - takto to stanovuje norma.

Aká je skladovateľnosť benzínu s ETBE?

STN 656500 udáva dobu používateľnosti benzínu podľa normy STN EN 228 tri mesiace. Vervu 100 je možné skladovať a bez problémov potom používať dlhšiu dobu. Závisí to však na podmienkach skladovania. Všeobecne platí, že PHM by sa mali skladovať v uzatvorenej nádobe, bez kontaktu s denným svetlom a za stálej teploty. Z praxe vieme, že Vervu 100 je možné mať v nádrži napr. v skútri či motocykli cez zimu a na jar nie je problém naštartovať.  

Aký vplyv má ETBE na výkon a spotrebu?  

Benzín s ETBE má lepšiu výhrevnosť, ktorá zvyšuje výkonnostné charakteristiky motora a zároveň umožňuje ujsť väčšie vzdialenosti na jedno natankovanie. Spotreba samozrejme záleží na množstve faktorov - štýl jazdy, počasie, hustota pneumatík, povrch vozovky a pod. 

Kde sa vyrába Verva 100? 

V rafinérii v Kralupoch nad Vltavou v Českej Republike.

Obsahuje Verva Diesel biozložku? 

Áno, obsahuje až 7 % FAME. 

Aká je filtrovateľnosť u paliva Verva Diesel? 

Filtrovateľnosť je daná normou  STN EN 590, v zime je však posilnená na -26°C.

Aké má Verva Diesel cetánové číslo? 

Verva Diesel má až 60 jednotiek, norma STN EN 590 udáva minimálne 51 jednotiek.

AdBlue

AdBlue nie je ani palivo, ani aditívum. Je to kvapalina pridávaná do samostatnej nádrže vozidiel s naftovým motorom na zníženie emisií v doprave. 

AdBlue je možné zakúpiť v kanistri na čerpacích staniciach ORLEN. Vybrané čerpacie stanice ponúkajú tankovanie AdBlue priamo z výdajného stojana.

 

AdBlue je 32,5% roztok syntetickej močoviny v demineralizovanej vode, ktorý sa vstrekuje do prúdu výfukových plynov. Pomocou technológie SCR (selektívna katalytická redukcia) premieňa škodlivé emisie oxidov dusíka (NOx) na dusík a vodnú paru. Použitie AdBlue na zníženie oxidov dusíka však nie je ničím novým. Prvé vozidlá vybavené systémom SCR sa dostali na trh v roku 2006.

AdBlue dodávané na čerpacie stanice ORLEN je certifikované na kvalitu a plne vyhovuje norme ISO 22241-1.

Kvalitu našich palív garantujeme

Naše palivá systematicky testujeme a to nielen v priebehu výroby, ale i po ich distribúcii na čerpacie stanice. Zaisťujeme tým ich bezchybnú kvalitu, ktorá je potvrdená certifikátom Lab Guarantee. Proces testovania prebieha takto: 

Testovanie v priebehu výroby

V celom procese spracovania ropy a výroby pohonných hmôt sa z nádrže priebežne odoberajú vzorky, u korých sa testujú kritické parametre. 

Finálny test

Všetky pohonné hmoty sú testované podľa platných noriem. Až potom môžu byť pohonné hmoty distribuované na čerpacie stanice. 

Distribúcia na stanice

Distribúcia na čerpacie stanice je zaistená najmodernejšími automobilovými cisternami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na zachovanie kvality produktu.  

Kontroly na staniciach

Na čerpacích staniciach je nastavený systém pravidelnej kontroly palív, ktoré zaisťuje nezávislé akreditované laboratórium. Vzorky sú odobrané priamo z výdajných stojanov.

Kde všade môžete tankovať naše palivá? 

Sieť čerpacích staních ORLEN na Slovensku