Inovovaná Efecta 95

  • nové aditíva úplne odstraňujú usadeniny v motoroch s priamym a nepriamym vstrekovaním
  • udržuje motor i palivovú sústavu v čistote
  • chráni kovové časti pred koróziou
  • znižuje emisie škodlivých látok


*Overené podľa metodík CEC TDG-F-113 a CEC F-05-93 v nezávislom laboratóriu SGS. 

Zmena dĺžky vstreku pri použití neaditívovaného benzínu vs. Efecty 95 

Neaditívovaný benzín zaniesol vstrekovače natoľko, že bolo dosiahnuté maximálnej doby predĺženia vstreku. Riadiaca jednotka musela reagovať znížením výkonu, čím doba vstreku klesla (charakteristický zub).
Po prepnutí na vylepšený benzín Efecta 95 je okamžite zreteľný nástup čistiaceho efektu a rýchle znižovanie doby vstreku.  Tá sa nakoniec už po 8,5 hodinách vracia na pôvodnú úroveň a v zostávajúcej časti testu je viditeľné, že Efecta 95 zabraňuje tvorbe nových usadenín a drží vstrekovače v čistote. 

Palivo Efecta Diesel

 • úplne vyčistí zanesené vstrekovače už po 16 hodinách prevádzky *
 • cetanové číslo okolo 54 jednotiek zaisťuje oproti ostatným štandardným naftám na trhu vyšší výkon motora a nižšiu spotrebu
 • chráni motor a palivovú sústavu pred koróziou 
 • prísady proti penivosti umožňujú pohodlnejšie a rýchlejšie tankovanie 

*Overené podľa metodiky  CEC F-98-08 v nezávislom laboratóriu SGS.

Test čistiacich vlastností Efecta Diesel

Zníženie výkonu motora býva často spôsobené zanesením vstrekovacích trysiek. Po 32 hodinách chodu motora na neaditívovanú naftu jeho výkon poklesol o 5%. Po zavedení Efecty Diesel začal výkon motora okamžite rásť a po 16 hodinách dosiahol pôvodné hodnoty.  

Prehrať video

Čo Vás ešte o palive Efecta môže zaujímať?

Odpovedáme na Vaše najčastejšie otázky

Akú účinnosť majú nové čistiace aditíva v palive Efecta 95?

Efecta 95 obsahuje nové čistiace aditíva ktoré úplne odstraňujú usadeniny v motoroch s priamym a nepriamym vstrekovaním.

Koľko percent bioliehu je v palive Efecta 95?

Efecta 95 obsahuje do 10 obj. % bioliehu.

Aké má Efecta Diesel cetánové číslo?

Efecta Diesel má cetánové číslo okolo 54 jednotiek, norma STN EN 590+A1 udáva minimálne 51 jednotiek.

Aké množstvo biozložky obsahuje Efecta Diesel? 

Efecta Diesel obsahuje do 7 obj. % biozložku FAME.

Kde nás nájdete?

Pozrite sa na mapu našich čerpacích staníc