Prémiové palivá

Verva Diesel

Nafta pre silné mrazy

Využite svoj motor na maximum

V zimnom období je u Vervy Diesel najväčším lákadlom predovšetkým posilnená filtrovateľnosť a vysoké cetánové číslo.

  • vďaka vyššej koncentrácii aditív zaisťuje spoľahlivejšie štarty a jednoduchší prechod palivovým filtrom až do −26 °C (STN EN 590 udáva filtrovateľnosť zimnej nafty od −20 °C)
  • cetánové číslo až 60 (STN EN 590 predpisuje minimálne 51)
  • vyššie cetánové číslo zaručuje vyšší výkon, účinnosť a krútiaci moment motora
  • redukuje tzv. klepanie, zlepšuje studené štarty, zaisťuje nižšiu spotrebu a menej emisií
  • dokáže celkom vyčistiť zanesené vstrekovače a udržiavať v čistote aj spaľovací priestor – overené podľa metodiky CEC F-98-08 v motorovej skúšobni DTC

Zimné palivo Verva Diesel natankujete na čerpacích staniciach nielen v horách, ale aj v meste.

  • posilnená mazivosť znižuje trenie a chráni tak palivové čerpadlo a vstrekovacie trysky pred opotrebovaním a poškodením
  • antikorózne prísady chránia pred koróziou a znečistením
  • obsahuje prísady pre zníženie penenia, ktoré zrýchľujú rozpad a usadzovaniu už vzniknutej peny a Vy tak nemusíte prerušovať tankovanie
  • zimná nafta triedy F
  • na čerpacích staniciach je dostupná od novembra do februára

Čo Vás o zimnej Verve Diesel môže zaujímať?

Odpovedáme na Vaše najčastejšie otázky

Akým spôsobom je normovaná kvalita motorovej nafty?

Kvalitu motorovej nafty predpisuje akostná norma STN EN 590, ktorá je zároveň schvaľovaná aj automobilovým priemyslom (európskou asociáciou výrobcov automobilov ACEA). Spomínaná norma udáva viac ako 20 povinných parametrov, ktoré musí spĺňať každá predávaná nafta na čerpacích staniciach v SR. Medzi sledované parametre patrí napríklad cetánové číslo, mazivosť, destilačná skúška, oxidačná stabilita, filtrovateľnosť, obsah biozložky, síry, polyaromátov atp.

Čo udáva filtrovateľnosť nafty?

Filtrovateľnosť nafty udáva teplotu, pri ktorej možno očakávať stratu prevádzkových schopností vozidla v dôsledku upchania palivového filtra vykryštalizovanými parafínmi.

Čo ovplyvňuje prevádzku vozidiel v zimnom období?

Zanesené palivové filtre alebo znečistená palivová sústava, voda v palivovej nádrži, dlhodobé státie vozidla pri teplote blížiacej sa teplote filtrovateľnosti, u určitých typov vozidiel môže jazda pri veľmi nízkej teplote spôsobiť ochladenie palivového potrubia natoľko, že dôjde k zamrznutiu nafty, zostatok prechodovej alebo dokonca letnej nafty v nádrži, slabo nabitá batéria alebo iné technické problémy, ktoré nemusia súvisieť s palivom.

Aká je filtrovateľnosť Verva Diesel?

V zimnom období pridávame do Verva Diesel nadštandardnú dávku aditív s vysokým obsahom tzv. depresantov (modifikátorov kryštalickej štruktúry), ktoré posilňujú jej filtrovateľnosť na aspoň -26 °C. Podľa akostnej normy STN EN 590 musia všetky čerpacie stanice v SR vydávať od 16. 11. do 28. 2. naftu s filtrovateľnosťou aspoň -20 °C.

Prečo je dôležité cetánové číslo?

Cetánové číslo určuje kvalitu spaľovania nafty alebo schopnosť nafty vznietiť sa kompresným teplom motora. Čím vyššia je hodnota cetánového čísla, tým nafte po vstreknutí do valca trvá kratší čas, než sa odparí a začne horieť. Práve vyššie cetánové číslo zaručuje vyšší výkon, účinnosť a krútiaci moment motora, redukuje tzv. klepanie, zlepšuje studené štarty, zaisťuje nižšiu spotrebu a menej emisií. Každá motorová nafta, ktorá je uvoľnená na trh, musí mať podľa akostnej normy STN EN 590 cetánové číslo minimálne 51 jednotiek.

Ako sa zvyšuje cetánové číslo nafty?

Cetánové číslo sa vrátane ďalších úžitkových vlastností náft upravuje aditiváciou. Ako zvyšovače cetánového čísla sa najčastejšie používajú nitrozlúčeniny. Ide v podstate o silné oxidovadlá vytvárajúce pri rozklade voľné radikály, ktoré naštartujú oxidačné reakcie, čím sa skráti oneskorenie vznietenia.

Verva Diesel obsahuje na mieru vytvorený balíček aditív od spoločnosti VIF, ktorý ju zaisťuje najvyššie cetánové číslo na slovenskom trhu (až 60 jednotiek).

Kde môžete palivo Verva Diesel tankovať?

Pozrite sa na mapu našich čerpacích staníc