26.novembra 2019

Benzina prevádzkuje na Slovensku už 6 čerpacích staníc

Benzina, najväčšia sieť čerpacích staníc v Českej republike, pokračuje v rozširovaní svojej maloobchodnej siete na Slovensku. Po prvej slovenskej čerpacej stanici Benzina, ktorú otvorili v apríli tohto roku v Malackách, nasledovalo v priebehu posledných týždňov sprevádzkovanie ďalších piatich čerpacích staníc. Motoristi na Slovensku tak môžu čerpať kvalitné palivá Efecta a Verva už na šiestich miestach. Benzina bude v expanzii pokračovať aj v najbližších rokoch. Jej cieľom je dosiahnuť pokrytie celého územia Slovenska a stať sa jedným z kľúčových hráčov na tomto trhu.

V priebehu posledných týždňov sa na Slovensku postupne otvorilo päť nových čerpacích staníc Benzina. Kompletný sortiment palív Benzina je tak okrem Malaciek k dispozícii aj v Holiciach pri Dunajskej Strede, v Lužiankach pri Nitre, v Šelpiciach pri Trnave, v Šuranoch pri Nových Zámkoch a v Strečne. Vo všetkých prípadoch ide o zrekonštruované čerpacie stanice, prevzaté od predchádzajúceho prevádzkovateľa.

„Pri vstupe na slovenský trh na jar tohto roku sme ku koncu roka plánovali sprevádzkovať približne desať čerpacích staníc. K tomuto počtu sa rýchlo blížime, pretože finalizujeme rokovania s ďalšími prevádzkovateľmi, ktorí majú záujem o prechod pod našu značku. Aj naďalej však platí, že dôležitejšie, než vysoké tempo rozvoja, je pre nás dodržanie naplánovaného obchodného modelu,“ uvádza Tomasz Wiatrak, predseda predstavenstva skupiny Unipetrol, ktorej je Benzina súčasťou.

Benzina chce na Slovensku v blízkej budúcnosti vybudovať čo najširšiu sieť a zaujať významné postavenie na trhu, ktorý aktuálne zahŕňa približne 900 čerpacích staníc. Takmer polovica z nich spadá pod tri najväčšie reťazce. Tradičná značka pritom medzi prevádzkovateľmi čerpacích staníc na Slovensku zaznamenáva veľký záujem. Benzina okrem rekonštrukcií už existujúcich čerpacích staníc počíta tiež s výstavbou úplne nových prevádzok vrátane samoobslužných. Dôraz sa pritom kladie na dôslednú realizáciu zvoleného obchodného modelu, v ktorom hlavnú úlohu zohráva vysoká kvalita a spokojnosť zákazníkov.

Táto stratégia už prináša svoje ovocie. Kvalitné aditivované palivá Efecta 95 a Efecta Diesel s čistiacim účinkom, ako aj prémiové palivá Verva 100 a Verva Diesel sú u slovenských zákazníkov čoraz obľúbenejšie. Rovnako ako v Malackách, aj pri nových čerpacích staniciach bude po rekonštrukcii exteriéru v priebehu budúceho roka nasledovať modernizácia interiéru a rozširovanie sortimentu doplnkového tovaru a služieb. A to aj vrátane rýchleho občerstvenia Stop Cafe, ktoré ponúka skvelú kávu namiešanú podľa originálnej belgickej receptúry a variácií obľúbeného hotdogu. „Okrem toho tiež intenzívne pracujeme na zavádzaní zákazníckych tankovacích kariet, ktoré sa používajú aj na českom trhu. Naša Tank Karta Business by mala byť zákazníkom k dispozícii ešte koncom tohto roka,“ prezrádza ďalšie plány Marek Zouvala, riaditeľ siete čerpacích staníc Benzina.

Benzina sa rozhodla pre návrat na Slovensko po 15 rokoch. Samotná značka vznikla už v roku 1958 vo vtedajšom Československu. Po roku 1989 prešla Benzina v rámci privatizácie do súkromných rúk a právo na používanie svojej značky na slovenskom trhu dočasne stratila. Benzina sa na Slovensko vracia ako líder českého trhu, kde prevádzkuje najširšiu sieť 413 čerpacích staníc a podľa objemu predaných pohonných hmôt ovláda štvrtinu trhu. Benzina je súčasťou medzinárodnej skupiny Orlen, ktorá v piatich krajinách (Česká republika, Litva, Nemecko, Poľsko a Slovensko) prevádzkuje takmer tritisíc čerpacích staníc.
 
Benzina je súčasťou skupiny Unipetrol, ktorej jediným majiteľom je medzinárodná skupina Orlen. Za 61 rokov svojej existencie prešla bohatým vývojom. Ide o tradičnú a zároveň modernú značku českých motoristov, ktorá je charakteristická svojimi vysoko kvalitnými palivami a zákazníckymi službami. Okrem palív Efecta s čistiacim účinkom Benzina tiež ponúka prémiová paliva VERVA a široký sortiment občerstvenia v rámci gastronomického konceptu STOP CAFE. Benzina vydáva aj vlastné tankovacie karty EASY a BUSINESS. V Českej republike celkovo v prevádzkuje 413 čerpacích staníc a s trhovým podielom 24 % je lídrom českého trhu. Tento rok vstúpila na Slovensko, keď v apríli otvorila prvú čerpaciu stanicu v Malackách. V súčasnosti Benzina prevádzkuje na Slovensku už šesť staníc.

Viac na http://www.benzina.sk, http://www.facebook.com/benzina.slovakia alebo https://www.instagram.com/benzinask

Kontakt: Pavel Kaidl, tlačový hovorca, tel.: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz