10.januára 2024

Zimná nafta od spoločnosti ORLEN: bezstarostná jazda aj v silných mrazoch

Zimná časť motoristickej sezóny so sebou prináša povinnosť pre čerpacie stanice predávať v čase od 16. novembra do 28. februára motorovú naftu zimnej kvality. Sieť čerpacích staníc ORLEN opäť ponúka motoristom zimnú motorovú naftu v nadštandardnej kvalite. Na všetkých svojich 91 čerpacích staniciach spoločnosť ponúka zimnú verziu aditívovanej motorovej nafty Efecta Diesel s čistiacimi účinkami. Tú na 55 čerpacích staniciach dopĺňa rad prémiovej motorovej nafty Verva Diesel, ktorej čistiace účinky a odolnosť voči nízkym teplotám sú ešte na vyššej úrovni. Táto motorová nafta je vhodná na použitie v zimnom období aj v lokalitách s výskytom silných mrazov.

Parameter filtrovateľnosti, ktorý udáva, pri akej vonkajšej teplote možno očakávať stratu výkonu vozidla v dôsledku upchatia palivového filtra vykryštalizovanými parafínmi, je pre zimné nafty obzvlášť dôležitý. Podľa normy kvality STN EN 590 musia všetky čerpacie stanice v Slovenskej republike od 16. novembra do 28. februára vydávať naftu s filtrovateľnosťou aspoň -20 °C. Spoločnosť ORLEN túto povinnosť plní ponukou zimnej verzie aditívovanej motorovej nafty Efecta Diesel a okrem toho na svojich čerpacích staniciach ponúka aj prémiové palivo Verva Diesel, ktoré rozširuje možnosť použitia zimnej nafty aj v extrémnych podmienkach. "V zimnom období pridávame do nášho prémiového paliva Verva Diesel nadštandardnú dávku aditív s vysokým obsahom tzv. depresantov (modifikátorov kryštalickej štruktúry), ktoré posilňujú jeho filtrovateľnosť na aspoň -26 °C. Toto prémiové palivo je určené najmä do silných mrazov, ktoré už v niektorých častiach Slovenskej republiky začínajú," hovorí Tibor Kotora, konateľ spoločnosti ORLEN  Unipetrol Slovakia, a dodáva: "Naše prémiové palivá Verva sú nadštandardne aditivované pre maximálne vylepšenie výkonnostných parametrov vrátane čistiacich účinkov. Vďaka komplexnosti svojich vlastností patria od roku 2006 medzi najlepšie prémiové palivá na trhu."

Prémiová nafta Verva Diesel, ktorú je možné čerpať na vybraných čerpacích staniciach ORLEN, je vhodná na použitie aj v silných mrazoch. V zimnom období ponúka Verva Diesel vďaka vyššej koncentrácii aditív spoľahlivejšie studené štarty a ľahší priechod palivovým filtrom. Zvýšené cetánové číslo až na 60 jednotiek zaručuje vyšší výkon, účinnosť a krútiaci moment, znižuje klepanie a zabezpečuje nižšiu spotrebu a menej emisií. Verva Diesel dokáže tiež úplne vyčistiť upchaté vstrekovače a udržiavať spaľovací priestor čistý. Tieto vlastnosti boli overené podľa normy CEC F-98-08 v skúšobni motorov DTC. Verva Diesel je vhodná na použitie v starších aj moderných dieselových motoroch. Ďalšie informácie o palivách ORLEN sú k dispozícii na webovej stránke orlen.sk/paliva.

Kvalitatívne parametre motorovej nafty predpisuje norma STN EN 590. Uvedená norma stanovuje viac ako 20 povinných parametrov, ktoré musí spĺňať všetka nafta predávaná na čerpacích staniciach v Slovenskej republike. Medzi sledované parametre patrí cetánové číslo, mazivosť, destilačný test, oxidačná stabilita, filtrovateľnosť, obsah biozložiek, síry, polyaromátov atď.
Sieť čerpacích staníc ORLEN vstúpila na Slovensko v roku 2019, keď otvorila svoju prvú stanicu v Malackách. Spoločnosť ORLEN ponúka na čerpacích staniciach v Slovenskej republike prémiové palivá Efecta s preukázanými čistiacimi účinkami a prémiové palivá Verva, ktoré okrem starostlivosti o motorový systém majú maximálne vylepšené výkonnostné parametre. Súčasťou sortimentu je aj široká ponuka doplnkového predaja a občerstvenia pod značkou Stop Cafe. ORLEN vydáva aj vlastné tankovacie karty EASY a BUSINESS a zákazníkom ponúka vernostnú aplikáciu ORLEN.

Celkovo medzinárodná skupina ORLEN v súčasnosti prevádzkuje viac ako 3 000 čerpacích staníc v siedmich európskych krajinách - v Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Česku, Litve, Slovensku a Rakúsku, kde nedávno prevzali 267 čerpacích staníc značky Turmöl. Do roku 2030 chce skupina ORLEN prevádzkovať minimálne 3 500 čerpacích staníc.

Kontakt: Lenka Terpáková, hovorkyňa, telefón: +421 902 233 230, e-mail: lenka.terpakova@orlenunipetrol.cz