Pravidlá akcie

  1. Natankuj 30l a vyhraj Ročné tankovanie zdarma alebo 25x nabitá TK easy v hodnote 100€ v sieti čerpacích staníc ORLEN Benzina.
  2. Promo akcia sa koná v termíne od 10. 10. 2022 do 10.12.2022.
  3. Účastník sa Promo akcie zúčastní tak, že v čase konania akcie jednorazovo natankuje a zaplatí za minimálne 30 litrov pohonných hmôt, za čo na pokladni ČS obdrží pokladničný doklad o nákupe – účtenku.
  4. Následne účastník Promo akcie na ČS vyplní hlasovací lístok Promo akcie, v ktorom uvedie aj ES číslo Účtenky (dokladu), a následne tento hlasovací lístok vhodí do zlosovacej urny nachádzajúcej sa na ČS. 
  5. Účastník je povinný si Účtenku ponechať a to tak, aby v čase žrebovania výhercov Promo akcie ostala Účtenka jasne čitateľná a neporušená a mohol sa ňou následne preukázať pri osobnom prevzatí výhry. 
  6. Žrebovanie o vedľajšie výhry (TK easy v hodnote 100€) bude prebiehať každý týždeň a žrebovanie hlavnej výhry 12.12.2022.
  7. Úplné znenie pravidiel Promo akcie je uvedené tu. Účasťou v tejto akcii potvrdzuje súhlas s uvedenými pravidlami. 
ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL V PDF