23.januára 2019

Benzina vstupuje na slovenský trh

Benzina, najväčšia sieť čerpacích staníc v Českej republike, vstupuje na slovenský trh. Svoju prvú čerpaciu stanicu na Slovensku plánuje otvoriť v Malackách blízko slovensko-českých hraníc na jar tohto roka. Následnú expanziu chce uskutočniť najmä v spolupráci s menšími prevádzkovateľmi čerpacích staníc a je otvorená aj akvizíciám väčších reťazcov.

„Slovenský trh je prirodzeným priestorom pre naše maloobchodné aktivity. K doterajšiemu veľkoobchodnému predaju palív na Slovensku tak pridávame aj maloobchodný predaj pohonných hmôt na čerpacích staniciach, ktoré ponesú logo Benzina,“ uvádza Tomasz Wiatrak, podpredseda predstavenstva zodpovedný za maloobchodné aktivity skupiny Unipetrol, do ktorej Benzina spadá. Unipetrol je jediným spracovateľom ropy v Českej republike a najväčším predajcom pohonných hmôt a patrí do nadnárodného petrolejárskeho koncernu PKN Orlen.

Pokiaľ ide o očakávania a správanie zákazníkov, český a slovenský trh sú si veľmi podobné. „Slovenskí zákazníci sa v posledných rokoch výrazne orientujú na kvalitu palív a majú záujem o široký doplnkový predaj vrátane občerstvenia. A práve to im ako dlhodobý líder českého trhu so silným a stabilným zázemím ponúkneme,“ pokračuje Tomasz Wiatrak a dodáva: „Investícia má dlhodobú povahu. Chceme ísť postupnými krokmi a sme presvedčení, že sa staneme jedným z významných hráčov na slovenskom trhu. Dosiahnutie úrovne 10 staníc do konca roka 2019 by bolo úspechom, ale dôležitejšie ako vysoké tempo rozvoja je pre nás dodržanie plánovaného obchodného modelu.“

Slovenský trh je tomu českému podobný aj svojou nasýtenosťou. Benzina sa teda v prvej fáze zameria na oslovenie súčasných prevádzkovateľov čerpacích staníc. „Sme otvorení akvizíciám väčších či menších reťazcov a malým prevádzkovateľom ponúkame výhodnú spoluprácu na báze franšízy. Skúsenosti z českého trhu ukazujú, že na čerpacích staniciach, ktoré prešli pod značku legendárneho koníka, vzápätí významne vzrástol objem predaných pohonných hmôt i doplnkového sortimentu,“ uzatvára Tomasz Wiatrak.

Benzina sa na Slovensko vracia po viac než 30 rokoch. Samotná značka vznikla už v roku 1953 vo vtedajšom Československu, keď ňou Ministerstvo chemického priemyslu nahradilo pôvodný názov Benzinol používaný pre čerpacie stanice od roku 1949, v ktorom došlo k znárodneniu a vytvoreniu jednej štátom ovládanej siete. V roku 1985 bola na Slovensku obnovená značka Benzinol. Po roku 1989 prešla Benzina v rámci privatizácie do súkromných rúk a právo na používanie svojej značky na slovenskom trhu dočasne stratila. Teraz sa Benzina na Slovensko vracia ako líder českého trhu, na ktorom prevádzkuje 406 čerpacích staníc a podľa objemu predaných hmôt ovláda štvrtinu trhu.
 
Benzina je súčasťou skupiny Unipetrol a prevádzkuje najrozsiahlejšiu sieť čerpacích staníc v Českej republike. Za 61 rokov svojej existencie prešla bohatým vývojom. Ide o tradičnú a zároveň modernú značku českých motoristov, ktorá sa vyznačuje vysoko kvalitnými palivami a zákazníckymi službami. Okrem palív EFECTA s čistiacim účinkom Benzina ponúka tiež prémiové palivá VERVA a široký sortiment občerstvenia v gastronomickom koncepte STOP CAFE. Benzina vydáva i vlastné tankovacie karty EASY a BUSINESS, spolu prevádzkuje 406 čerpacích staníc a má trhový podiel 22,9 %.
Viac na www.benzina.cz, www.facebook.com/Benzina.cz alebo https://www.instagram.com/benzinacz/

Kontakt: Pavel Kaidl, tlačový hovorca, tel.: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz