27.marca 2024

Skupiny ORLEN a ORLEN Unipetrol pozývajú na spoluprácu mladé technologické spoločnosti zo Slovenska a zahraničia

Do 2. apríla sa môžu mladé technologické spoločnosti prihlásiť do akceleračného programu Skylight skupiny ORLEN. V rámci tohto programu skupina ORLEN zverejňuje oblasti a výzvy, pre ktoré hľadá technologických a obchodných partnerov. Program je organizovaný od roku 2021 a do aktuálneho kola sa môžu zapojiť technologické spoločnosti zo Slovenskej republiky. Každý rok sa konajú v priemere tri kolá výziev. Ďalšie výzvy na spoluprácu budú zverejnené v priebehu leta a jesene.  Všetky informácie sú k dispozícii na internetových stránkach ORLEN Unipetrol.

Skupiny ORLEN a ORLEN Unipetrol chcú byť najneskôr do roku 2050 emisne neutrálne. Na naplnenie tejto vízie realizujú čiastkové, postupné kroky v rámci prijatej stratégie rozvoja do roku 2030. Pre plnenie cieľov stanovených v tejto stratégii sa obe skupiny snažia používať tie najlepšie technológie a podieľať sa na vývoji a rozvoji ďalších, ktoré im umožnia ambiciózne ciele efektívne splniť. Súčasťou týchto aktivít je aj program ORLEN Skylight Accelerator, ktorý je určený mladým technologickým subjektom zo Slovenskej republiky i zahraničia, ktoré chcú spoločne so spoločnosťami skupín ORLEN a ORLEN Unipetrol rozšíriť a komercializovať svoje inovatívne riešenia. Akcelerátor je organizovaný od roku 2021 a prebehlo už deväť kôl náboru. Výsledkom bolo nadviazanie spolupráce s takmer 30 začínajúcimi podnikmi ponúkajúcimi najinovatívnejšie technológie a vyhlásenie viac ako 200 výziev v oblastiach ako je maloobchod, logistika, bezpečnosť, výroba a energetika.

V jubilejnom desiatom kole hľadajú skupiny ORLEN a ORLEN Unipetrol startupy, ktoré budú spolupracovať na riešení dvadsiatich technologických a obchodných výziev v nasledujúcich oblastiach: priemysel 4.0, bezpečné a inovatívne organizácie, čerpacie stanice a zákazník budúcnosti, digitálna organizácia, efektívna a nízkoemisná energetika. Prihlášky do akceleračného programu je možné podávať do 2. apríla 2024 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach ORLEN Unipetrol.

Subjekty, ktoré sa programu zúčastňujú, môžu získať množstvo výhod, medzi ktoré patrí napríklad testovanie navrhnutých riešení v reálnych prevádzkových podmienkach v rámci infraštruktúry skupiny ORLEN, financovanie nákladov na prípravu a realizáciu pilotnej implementácie, získanie praktických znalostí vďaka podpore odborníkov a mentorov pri vývoji či zdokonaľovaní alebo prispôsobovanie svojich riešení konkrétnym prevádzkovým podmienkam. V prípade úspešného pilotného nasadenia startupy získajú možnosť dostať finančné prostriedky a príležitosť začať komerčnú spoluprácu.
Skupina ORLEN Unipetrol je najväčšou rafinérskou a petrochemickou spoločnosťou v Česku. Zameriava sa na spracovanie ropy a na výrobu, distribúciu a predaj pohonných hmôt a petrochemických produktov – najmä plastov a hnojív. Vo všetkých týchto oblastiach patrí k významným hráčom na českom i stredoeurópskom trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadajú rafinérie a výrobné závody v Litvínove a Kralupoch nad Vltavou, spoločnosť Paramo v Pardubiciach, neratovická spoločnosť Spolana, otrokovická spoločnosť REMAQ a dve výskumné centrá v Litvínove a Brne. Súčasťou ORLEN Unipetrolu je aj sieť čerpacích staníc ORLEN v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v Českej republike jedna z najväčších firiem z hľadiska obratu. Zamestnáva takmer 6 000 ľudí. ORLEN Unipetrol je tiež spoločensky zodpovednou spoločnosťou, a to najmä v oblasti podpory udržateľného rozvoja, vzdelávania, miestnych komunít a životného prostredia. V roku 2005 sa ORLEN Unipetrol stal súčasťou skupiny ORLEN, ktorá je najväčším spracovateľom ropy v strednej Európe.

Kontakt: Lenka Terpáková, hovorkyňa, telefón: +421 902 233 230, e-mail: lenka.terpakova@orlenunipetrol.cz