14.januára 2022

Skupina ORLEN významne rozšíri svoju sieť čerpacích staníc na Slovensku. Vďaka prevzatiu 41 staníc upevní svoju pozíciu na trhu

Medzinárodná sieť čerpacích staníc ORLEN významne rozšíri svoju slovenskú sieť, do ktorej aktuálne patrí 16 čerpacích staníc Benzina ORLEN. Skupina PKN ORLEN vybrala štyroch partnerov, prostredníctvom ktorých bude vykonávať nápravné opatrenia dohodnuté s Európskou komisiou. Tie sú podmienkou schválenia zamýšľanej akvizície skupiny LOTOS. Realizácia nápravných opatrení v maloobchodnom segmente umožní zlúčenej skupine geograficky expandovať prostredníctvom výmeny aktív na trhoch, ktoré sú kľúčové na realizáciu stratégie skupiny ORLEN ako celku. Prostredníctvom partnerstva so skupinou MOL plánuje ORLEN prevziať 41 staníc na Slovensku rozmiestnených po celej krajine. Skupina ORLEN tak s celkovým počtom 57 staníc a viac ako 6 % podielom na trhu upevní svoju pozíciu, pričom je odhodlaná naďalej pokračovať vo svojej expanzii a stať sa druhým najväčším hráčom na trhu. Súčasťou týchto aktivít je aj vstup siete ORLEN do susedného Maďarska, kde prevezme celkovo 144 čerpacích staníc. Tieto aktivity predstavujú významný krok k posilneniu pozície skupiny ORLEN v maloobchodnom segmente a zvýšeniu povedomia o značke v celom regióne.
„Jedná sa o prelomový okamih pre palivový priemysel v Poľsku a celej strednej Európe. Chystáme sa dokončiť akvizíciu skupiny LOTOS, čo je obchod, ktorý prinesie prospech hospodárstvu v celom regióne, obom zúčastneným spoločnostiam, ich zákazníkom, zamestnancom a akcionárom. Od začiatku procesu sme zdôrazňovali, že prioritou je získať ďalšie výhody z nápravných opatrení v rámci fúzie, čo sa nám aj podarilo. Ak by sa fúzia uskutočnila, bola by to príležitosť zabezpečiť si trvalé dodávky ropy vysokej kvality od spoločnosti Aramco. Takéto medzinárodné partnerstvá sú kľúčom k našej vízii vybudovať najväčšiu viacúčelovú skupinu v tejto časti Európy. V maloobchodnom segmente sme s naším maďarským partnerom vyjednali výmenu aktív, ktorá priamo podporí naše plány geografickej expanzie posilnením maloobchodného reťazca na Slovensku, ale aj vstupom na úplne nový trh v Maďarsku. Časť výnosov z predaja čerpacích staníc bude použitá na získanie 100 nových čerpacích staníc v regióne v súlade s našimi strategickými cieľmi. Spojenie PKN ORLEN a skupiny LOTOS je ďalším krokom v budovaní jednej silnej skupiny, ktorá bude schopná dodávať priemyslu v celom regióne energie šetrné k životnému prostrediu a reagovať na výzvy, ktoré prináša prechod na ekologické palivá a energie,“ hovorí Daniel Obajtek, predseda predstavenstva skupiny PKN ORLEN.
Skupina ORLEN je na Slovensku dlhodobo aktívna vo veľkoobchodnom segmente s trhovým podielom 15 %. Na slovenský maloobchodný trh vstúpila v roku 2019 a v súčasnosti tam prevádzkuje 16 staníc pod značkou Benzina ORLEN. Doteraz získavala nové čerpacie stanice vďaka akvizíciám od existujúcich prevádzkovateľov a súčasne výstavbou úplne nových čerpacích staníc na zelenej lúke. V prípade, že dôjde k spojeniu PKN ORLEN so skupinou LOTOS, rozrastie sa sieť skupiny ORLEN na Slovensku o 41 staníc. Skupina ORLEN je odhodlaná naďalej pokračovať vo svojej expanzii a stať sa druhým najväčším hráčom na trhu.
V prípade dokončenia fúzie skupiny LOTOS potom skupina ORLEN vstúpi aj na maďarský maloobchodný trh. Tamojšia akvizícia zahŕňa 144 čerpacích staníc a reťazec ORLEN sa potom stane štvrtým najväčším reťazcom v Maďarsku s trhovým podielom vyšším ako 7 %. „Na maďarský trh chceme vstúpiť s rešpektom k miestnej tradícii a s veľkým odhodlaním a presvedčiť zákazníkov, že naše špičkové produkty a skvelé služby sú pre nich atraktívnou voľbou a zárukou kvality. Náš doterajší úspech na trhoch, kde doteraz pôsobíme, nám dodáva dostatok sebavedomia,“ povedal Tomasz Wiatrak, generálny riaditeľ skupiny ORLEN Unipetrol, dcérskej spoločnosti PKN Orlen pôsobiaci na českom, slovenskom a maďarskom trhu, a dodal: „Razantne zvyšujeme konkurenciu na oboch trhoch, z čoho budú mať prospech nielen lokálni zákazníci, ale aj turisti a medzinárodné dopravné spoločnosti, pretože budú môcť využívať naše moderné palivá a obľúbený gastrokoncept Stop Cafe aj na ďalších trhoch strednej Európy.“
Nadnárodný viacúčelový koncern PKN ORLEN je najväčšou spoločnosťou v strednej Európe. Je prítomný vo viac ako 90 krajinách po celom svete a viac než 50 % jeho príjmov pochádza zo zahraničných trhov. Prevádzkuje takmer tri tisícky čerpacích staníc v Poľsku, Nemecku, Česku, Litve a na Slovensku. ORLEN je lídrom trhu v Poľsku a Českej republike. V Česku do tohto koncernu patrí od roku 2005 rafinérska a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol a sieť čerpacích staníc Benzina ORLEN. Zákazníkom reťazec ORLEN ponúka najmodernejšie palivá EFECTA s čistiacim účinkom a prémiové palivá VERVA zvyšujúce výkon motora. Ponúka aj alternatívne pohonné hmoty – LPG, CNG a elektrickú energiu. Zákazníci môžu využiť široký sortiment občerstvenia v gastronomickom koncepte STOP CAFE. ORLEN vydáva aj vlastné tankovacie karty EASY a BUSINESS a prevádzkuje zákaznícke mobilné aplikácie.
Viac na: https://www.benzinaorlen.cz/sk-sk, https://www.orlenunipetrol.sk, https://www.facebook.com/benzina.slovakia a https://www.instagram.com/benzinaorlen_sk/
 
Benzina je součástí skupiny Unipetrol a provozuje nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic v České republice. Za 61 let své existence prošla bohatým vývojem. Jedná se o tradiční a zároveň moderní značku českých motoristů, která je charakteristická svými vysoce kvalitními palivy a zákaznickými službami. Kromě paliv EFECTA s čistícím účinkem nabízí Benzina také prémiová paliva VERVA a široký sortiment občerstvení v gastronomickém konceptu STOP CAFE. Benzina vydává i vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS, celkem v Česku provozuje 413 čerpacích stanic a má tržní podíl 23,7 %. V letošním roce vstoupila na Slovensko, když v dubnu otevřela první čerpací stanici v Malackách.

Kontakt:
Pavel Kaidl, tlačový hovorca skupiny Unipetrol, tel: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz